Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is


Dagbesteding

Wanneer u thuis woont, en op lichamelijk of geestelijk gebied ondersteuning of behandeling nodig heeft, kunt u bij ons terecht voor herstelgerichte dagactiviteiten of dagbehandeling. De behandelingen en activiteiten zijn gericht op het behouden of versterken van uw zelfredzaamheid. Dat doen we in goed overleg met u en uw naasten. Soms kunnen dagbehandeling of dagactiviteiten helpen om uw mantelzorger te ontlasten. De dagactiviteiten zijn gericht  op het behouden of versterken van uw zelfredzaamheid en het voeren van regie over uw leven.  Dat gebeurt op indicatie of verwijzing in goed overleg met u en uw naasten. Soms heeft u een verblijfindicatie en kunt u dankzij alle hulp thuis blijven wonen. De dagactiviteiten kunnen helpen om uw mantelzorger te ontlasten. Het is belangrijk om een dagelijkse structuur te hebben en activiteiten te doen die u aanspreken.


U kunt bij ons terecht
voor activiteiten die erop gericht zijn u een zinvolle en gezellige dag te bezorgen. U kunt bij ons de maaltijd gebruiken en zo nodig kunnen wij hulp bieden bij de persoonlijke verzorging of vervoer naar de dagactiviteiten.