Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is

Privacy & Klachtenbehandeling

Uiteraard gaat StapelZorg uitermate zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden bij de intake door de medewerker van StapelZorg geregistreerd in het systeem van StapelZorg. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. De medewerkers van StapelZorg waarvan u zorg ontvangt kunnen alleen dié gegevens inzien die nodig zijn voor de uitoefening van de zorgleverantie.

Alle wettelijk verplichte maatregelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft in principe recht om uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u vraagt om inzage of een afschrift kunnen we dit voor u regelen.

 Klik hier voor het privacyreglement

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.