Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is

Verpleegkundige zorg

  • wondverzorging;
  • medicatie uitzetten en delen;
  • medicijnen toedienen;
  • insuline toedienen;
  • Coördineren van zorg;
  • verzorging bij incontinentie;
  • contact onderhouden met de huisarts of behandelend specialist inzake de te verlenen zorg. 

Samen met een persoonlijke begeleider kijkt u wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren).

Professionele wijkverpleging

StapelZorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Wij helpen u o.a.  met de persoonlijke verzorging, het klaarzetten en verstrekken van medicijnen en op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist met  insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg  snel worden ingezet.


Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen. StapelZorg helpt u hiermee om te gaan. Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.