Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is


Huishoudelijke verzorging

Stapelzorg levert huishoudelijke ondersteuning vanuit arrangementen GGZ extramuraal en als onderdeel van het MPT pakket onder de WLZ (verpleegzorg thuis).  Algemene voorwaarde: wij leveren huishoudelijke verzorging op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, overdag. Dus niet in de avonduren, het weekend of op algemeen erkende feestdagen.

Het modulair pakket thuis (MPT pakket)

Het modulair pakket thuis (MPT) is een pakket aan zorg dat u samen met uw zorgaanbieder(s) samenstelt. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules. Deze modules komen overeen met de verschillende soorten zorg die de Wlz kent.

Zo kunt u bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding. Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een persoonsgebonden budget wilt organiseren.

 Indicatie voor huishoudelijke verzorging WMO

Om in aanmerking te komen voor hulp in de huishouding is een geldige WMO-indicatie vereist. Stapelzorg kan u ondersteunen in de begeleiding naar het juiste loket voor de aanvraag bij de gemeente Rotterdam (waaronder de vraagwijzer of het wijkteam).

 Indicatie voor huishoudelijke verzorging  WLZ

In deze situatie maakt de huishoudelijke verzorging onderdeel uit van een MPT pakket onder de WLZ, u kunt voor een indicatie voor de WLZ (Verpleegzorg Thuis) terecht bij het CIZ. Stapelzorg kan u ondersteunen in de begeleiding naar het juiste loket voor de aanvraag.