Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is

StapelZorg levert met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Aangezien StapelZorg rekening houdt met persoonlijke aandacht, geloofs-overtuiging, cultuur en taal, kunnen wij ons richten op speciale doelgroepen en kan er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt.


 


Uitgaande van uw eigen mogelijkheden krijgt iedere cliënt een persoonlijke zorgverlener die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen. Uw persoonlijk zorgverlener heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met onder andere uw huisarts, apotheek of behandelend specialist.

StapelZorg heeft een vernieuwd concept voor zorg thuis ontwikkeld. Bij de zorgverlening wordt gestreefd naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Zodoende zorgt StapelZorg ervoor dat er beter worden aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt, waarbij het inlevings-/oplossend vermogen en professionaliteit van de StapelZorg medewerkers ten volle worden benut.