Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is

 


Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed,   douche of aan de wastafel), haren wassen.
 •  Opmaken van het bed bij een bedlegerige    patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.


 

Hulp en begeleiding bij eten, beweging     en houding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.
 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld      in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.


Hulp bij huidverzorging en medicijngebruik

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken      (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus, verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke      lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.
 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.


Uiteraard zal het takenpakket met de cliënt besproken en afgestemd worden op hun 

behoefte(n). We kunnen alles maar luisteren heel goed naar de behoefte van de cliënt.